Армопакети (пилоти)

Компанията е производител на заварени армопакети (пилоти) с диаметър от 200мм до 1,600мм и максимална дължина до 14 метра, диаметър на спиралата от 6мм до 16мм и диаметър на основните прътите от 12мм до 43мм.
Пилотни укрепителни съоръжения са приложими предимно при дълбоко фундиране, което е характерно за пътни съоражения, високи сгради, строителство покрай или във водни басейни.
armo-paketi armo-paketi-piloti
Можем да отговорим на всички ваши изисквания! Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация и актуална ценова оферта.
piloti