Изолационни панели "Булпанел"

//Изолационни панели "Булпанел"

„Монолит 99” ООД предлага покривни и стенни самоносещи термоизполационни панели с марката "БУЛПАНЕЛ"

Термопанелите могат да бъдат поръчани в цялата им гама, вид и цветове.

 

Покривни панели

Голямото видово разнообразие предлага следните решения:

- за топло и влагоизолация на скатни покриви с наклон >7%;
- за равни покриви и покриви с малък наклон;
за олекотяване на конструкцията;
- за осигуряване на висока пожароустойчивост и звукоизолация;
- за животновъдни ферми и други;

Стенни панели
Фасадните термоизолационни панели се предлагат със скрит и открит монтаж. Голямото видово разнообразие предлага следните решения:

- за топло и влагоизолация;
- за вертикален или хоризонтален монтаж;
- за хладилни камери;
- за осигуряване на висока пожароустойчивост и звукоизолация;
- за животновъдни ферми и други;