Производство

Какво произвеждаме
/Производство
Пилоти (армопакети)
Фирмата е производител на заварени армопакети (пилоти) с диаметър от 200мм до 1600мм и максимална дължина до 14 метра, диаметър на спиралата от 6мм до 16мм и диаметър на основните пръти от 12мм до 43мм.

Пилотни укрепителни съоръжения са приложими предимно при дълбоко фундиране, което е характерно за пътни съоражения, 
високи сгради,
строителство покрай или във водни басейни.
Reinforcement mesh cages
Reinforcement cages
АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА

Фирмата разполага и с модерни технологични линии за производство на арматурна заготовка със специален софтуер за управление на процесите и оптимизация. Производственото оборудване и екипировката е на водещия производител SCHNELL.

Отлични специалисти и добре обучен персонал допринасят за отговорното и точно изпълнение на поръчките. Месечният производствен капацитет е от над 1000 тона.

Rebar fabrications
Rebar
Покривна ламарина

Производствена линия за трапецовидна ламарина (покривна ламарина), приспособена да произвежда профил с желаната от клиента дължина:

LT-40 – дебелина от 0.4 до 0.8 мм и максимална дължина на профила: 12 метра

LT-20 – с дължина на профила 2 метра

Профилът може да бъде изработен от поцинкована или пластифицирана ламарина.

Roofing trapezoidal sheets
Roofing sheets
LT-20 -Roofing sheets sizing
LT-40 - Roofing sheets sizing

ЗА ОФЕРТА / КОНСУЛТАЦИЯ